Byť sám sebou!


Vezmi si späť právo Byť sám sebou!

A vstaň z lavice obžalovaných,
kde sudcom a obžalovaným nie je
nik iný, než Ty sám.
💙🙏💙

www.vodousi.sk

Ivana Perlina

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.