MERKABA❤

Mer = svetlo, Ka = duch, Ba = telo

Pyramída obrátená nahor (Slnko, oheň, vzduch, vzostup) nás spája s božskou univerzálnou energiou (kozmickým plánom) a poskytuje JANG (mužskú, kladnú) energiu.

Pyramída obrátená nadol (Luna, temnota, voda, zem) nás prepája so zemským plánom a predstavuje princíp JIN (ženskú, negatívnu) energiu.

Merkaba

Akryl na dreve, rozmer obrazu : 90 x 90 cm                            

Hodnota obrazu :  731 €nergií

Prepojením vzniká tzv. „Hviezdny štvorsten“ symbolizujúce prepojenie ženskej a mužskej energie cez srdce – spojenie sa realizuje skrze kristovskú lásku a nie náhodou je toto spojené so srdcovou čakrou ❤

Merkaba

Len Poznanie nás oslobodí a umožní nám účinne pracovať na zlepšení nášho života!

Liečivý kód  v obraze : Spoznaj sám-seba a spoznáš všetko!

Silový kameň v obraze : Krištáľ.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.