Múdrosť Lesa

Som majstrom svojho života

Najdôležitejším symbolom múdrosti používaným k ukotveniu pozitívnych energií je ležatá osmička. Umožňuje nám nahliadnuť do múdrosti predkov a zvieracích sprievodcov a zlepšuje prístup k našej intuícií. V prírode ju hneď na prvý pohľad neuvidíte, avšak ak zmeníte uhoľ pohľadu….možno ju nájdete…ak vám to dovolí strážca lesa Posvätný jeleň – Kajumáre 😊

Liečivý kód v obraze : Som majstrom svojho života

Akryl na plátne, rozmer: 80 x 60 cm

Hodnota obrazu: 352 €nergií

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.