Počuj to TICHO ❤

Obraz ťa pozýva do priestoru kde aj tlkot tvojho ❤ srdca ❤ je vzdialený … ❤

Akryl na dreve : 50cm x 50cm

Hodnota : 144 €nergií

Liečivý kód v obraze : Odovzdaj sa. Silový kameň v obraze – Karneol


Karneol vás uzemní a ukotví v súčasnej realite. Jedná sa o stabilizujúci kameň s vysokou energiou. Výborne obnovuje vitalitu, motiváciu a účinne stimuluje tvorivé schopnosti. Duchovne prepožičiava karneol schopnosť vyrovnať sa s priebehom životného cyklu a zaháňa strach zo smrti. Dodáva odvahu, prináša pozitívny pohľad na život, rozháňa apatiu a motivuje k úspechu v podnikaní i ďalších oblastiach. Tento kameň vám pomôže získať vieru v seba samého rovnako ako v to, čo vnímate okolo seba.
Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.