Venuša – Posvätné lono ❤ brána života

Žena, ktorá počas života vylieči svoje lono, vylieči tak celú generáciu žien pred sebou i po nej .

Akryl na dreve : 50cm,

Hodnota : 169 €nergií

Liečivý kód v obraze : Odpúšťam si a milujem sa ❤

Silový kameň v obraze : Krištál, Rubín, Achát.


Obraz nás privádza k sebe samej. Pozýva do hĺbky bytia v pravde a v prijatí všetkého takého aké to je. Učí nás sebeláske v bezpodmienečnom priestore bytia.
Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.