Vesica piscis 💗

JE SYMBOLOM LÁSKY NÁŠHO JEDNOTNÉHO OTCA / MATKY BOHA. ZAHŔŇA DVA HLAVNÉ ASPEKTY NAJVYŠŠIEHO STVORITEĽA SPOLU S vesmírnymi Lune, nazývanými vesica PISCIS, UPROSTRED.

Akryl na plátne : 60x40cm

Hodnota : 149 €nergií

Vesica PISCIS je portál SVETLA.

* Spojenie Boha a Bohyne a stvorenia potomstva

* Ryba ako symbol Ježiša Krista

* Posvätné ženské lono

* Základný motív Kvetu Života

* Zdroj nesmiernej sily a energie.Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.