Všetko je len ĽUDSKÉ 


Bolia ťa pravidlá života.
Bolí ťa, keď je to nesprávne.
Bolí ťa očakávanie správneho.
Ako sa netrápiť kráčajúc životom medzi správnym a nesprávnym …?

Prestať označovať čokoľvek ako správne či nesprávne. A uvedomiť si, že všetko, všetko je len ĽUDSKÉ 🌍💞🙏

Ivana Perlina

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.