Zrodenie  ❤

Transformačný obraz – žiarič. Pomáha nám prechádzať silnými procesmi v živote s ľahkosťou a v dôvere.

Zároveň otvára Vedomie a napája na Vedenie z našej podstaty.

Odkaz na video

Spomínam si kým som. Prijímam sa.

Akryl na plátne, rozmer : 80cm  

Hodnota:  319 €nergií

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.