Archív predaných diel

Zopár obrazov a výtvorov k nahliadnutiu a nacíteniu, ktoré už majú domov. Namaľovala som ich buď ako spontánne posolstvo, alebo na objednávku – na prianie.

Často ma ľudia oslovujú so záujmom o osobné maľované posolstvo. Som tomu otvorená a vďačná. Niekedy sa im páčia farby, inokedy štýl či motív konkrétneho obrazu, no želanie má iný rozmer alebo zámer. Tak všetko čo je žiadané spoločne vykomunikujeme a doladíme tak, aby to naozaj dávalo zmysel a pocit.


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.