MERKABA❤

Mer = svetlo, Ka = duch, Ba = telo Pyramída obrátená nahor (Slnko, oheň, vzduch, vzostup) nás spája s božskou univerzálnou energiou (kozmickým plánom) a poskytuje JANG (mužskú, kladnú) energiu. Pyramída obrátená nadol…

Panta Rei ❤

Nič, nikdy, nikto, nikde. Načo. Usmej sa, človeče. To je všetko. Možno iba – Poďakuj. „Od začiatku po koniec. Od narodenia k smrti. Panta Rei. Si dieťa vesmíru, si jeho plod. Aj on…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.