Počuj to TICHO ❤

Obraz ťa pozýva do priestoru kde aj tlkot tvojho ❤ srdca ❤ je vzdialený … ❤ Liečivý kód v obraze : Odovzdaj sa. Silový kameň v obraze – Karneol ❤ Karneol vás uzemní a…

Metatron

Metatronova kocka v sebe zahŕňa všetky prvky posvätnej geometrie (5 platónskych telies – „elementy“ Voda, zem, vzduch, oheň a piaty tzv éter). Metatronova kocka má 6 centier (jang) s vedomím o hmote, 6…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.